مناقصه عمومی واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان

آگهی مناقصه

شرکت خدمات هوایی کشور آسمان در نظر دارد نسبت به واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان خود از تاریخ 1399/4/1 و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شخص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. داوطلبان می­توانند با واریز مبلغ -/600,000 ريال به حساب شماره 0103786327001 بانک ملی شعبه فرودگاه مهرآباد به نام شرکت خمات هوایی کشور آسمان (قابل واریز از طریق کلیه شعب بانک ملی) و ارائه اصل فیش جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ نشر آگهی همه روزه غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیلات رسمی از ساعت 9 صبح الی 13 به کمیسیون مناقصه و مزایده واقع در تهران- کیلومتر 2 جاده مخصوص کرج- روبروی شهرک اکباتان- ادارات مرکزی- ساختمان مدیریت طبقه همکف مراجعه نمایند. ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

مناقصه عمومی واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان