اطلاعات اولیه پیش ثبت نام دوره های تایپ هواپیما در مرکز آموزش شرکت هواپیمائی آسمان

اطلاعات اولیه پیش ثبت نام دوره های تایپ هواپیما در مرکز آموزش شرکت هواپیمائی آسمان

1- مدت زمان دوره هاي مذكور 40 تا 45 روز كاري مي باشد:

2-مدارک لازم جهت پیش ثبت نام : اصل و تصویر کارت ملی، يك قطعه عكس 3*4، گواهينامه بيسيك سازمان B1 / B2

3- دوره هاي مذكور به صورت حضوري و با رعايت پروتكلهاي بهداشتي برگزار مي گردد.

4- دوره هاي تايپ هواپيما با رعايت تمامي قوانين مندرج در پارت 147 و 66 برگزار مي گردد.

5- دوره هاي مذكور از ساعت 8:30 الي 16:00 در روزهاي اداري شنبه لغايت چهارشنبه تشكيل مي گردد.

6- پرداختي مبلغ دوره در سه مرحله 1. زمان عقد قرار داد 2. قبل از پايان دوره تئوري 3. قبل از صدور گواهينامه

7- معرفي افراد به سازمان هواپيمايي جهت امتحان به عهده سازمان تعمييرات اساسي پارت 145 محل خدمت مي باشد.

8- اعتبار گواهينامه جهت حضور در امتحانات هواپيمايي كشوري از تاريخ صدور به مدت سه سال مي باشد.

9- الويت بندي شركت در دوره ها بر اساس تاريخ ثبت نام حضوري و پيش پرداخت نقدي اوليه مي باشد .

10- در صورت نياز به تماس بين ساعات 9 الي 11 صبح پاسخگوي شما خواهيم بود.

 

ثبت نام

اطلاعات اولیه پیش ثبت نام دوره های تایپ هواپیما در مرکز آموزش شرکت هواپیمائی آسمان