باشگاه مشتریان

در حال حاضر همکاران ما در اداره کل های آی تی، فروش، برنامه ریزی، مالی و اداره کل تبلیغات و روابط عمومی در حال تدوین و طراحی باشگاه مشتریان هواپیمایی آسمان می باشند. به زودی با برنامه های جدیدی به شما خدمت خواهیم کرد.