پیام تسلیت مدیر عامل هواپیمایی آسمان در پی ضایعه درگذشت یکی از همکاران فنی در ایستگاه مشهد مقدس
پیام تسلیت مدیر عامل هواپیمایی آسمان در پی ضایعه درگذشت یکی از همکاران فنی در ایستگاه مشهد مقدس

پیام های تسلیت مدیر عامل و معاونت فنی و مهندسی در پی ضایعه درگذشت ناگهانی مهندس سید ابوالفضل مخملباف همکار فنی شاغل در ایستگاه مشهد مقدس