پیام تسلیت مدیر عامل هواپیمایی آسمان در پی ضایعه درگذشت ناگهانی خلبان حسن میر باقری
پیام تسلیت مدیر عامل هواپیمایی آسمان در پی ضایعه درگذشت  ناگهانی  خلبان حسن میر باقری

پیام تسلیت مدیر عامل هواپیمایی آسمان در پی ضایعه درگذشت ناگهانی خلبان حسن میر باقری