بازدید مدیران سازمان بازرسی کل کشور از هواپیمایی آسمان
بازدید مدیران سازمان بازرسی کل کشور از هواپیمایی آسمان

بازدید مدیران سازمان بازرسی کل کشور از هواپیمایی آسمان

عضو هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان اعلام کرد: جمعی از مدیران سازمان بازرسی کل کشور از بخش‌های مختلف شرکت هواپیمایی آسمان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان کاپیتان شیرودی با بیان این مطلب افزود: مدیران سازمان بازرسی کل کشور ضمن بازدید از قسمت های مختلف این شرکت از جمله آشیانه های فنی و مهندسی، شاپ های فنی و مهندسی، بخش های عملیات، دیسپچ و occ در جریان روند پیشرفت امور شرکت و برنامه‌های آتی آن قرار گرفتند.

وی افزود: شرکت هواپیمایی آسمان هم اکنون وسیع ترین شبکه پروازی به شهرهای داخلی با تاکید بر پرواز به مناطق محروم کشور را دارد .

وی گفت: آسمان برای پوشش هر چه بهتر شبکه پروازی خود ، سه مرکز پروازی به ترتیب در تهران ، شیراز و مشهد دایر کرده است.

به گفته کاپیتان شیرودی هر یک از سه مرکز یاد شده ، خدمه پروازی و آشیانه های تعمیر و نگهداری مستقل دارند تا از این طریق ضمن جذب و آموزش نیروی متخصص بومی ، پروازهای روزانه از استقلال کافی برخوردار باشند .

عضو هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان در ادامه تصریح کرد: این شرکت در سال ۱۳۸۱ به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد که این امر سبب شده تا آهنگ رشد و توسعه آسمان بیش از پیش فرونی یابد .