قدردانی مشاور اجرایی مدیرعامل از ریاست ایستگاه ارومیه
قدردانی مشاور اجرایی مدیرعامل از ریاست ایستگاه ارومیه

قدردانی مشاور اجرایی مدیرعامل از ریاست ایستگاه ارومیه


مشاور اجرایی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان اعلام کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته از این پس ایستگاه های برتر که در کاهش تاخیرات نقش مهمی ایفاء نمایند معرفی و از مدیران آن تجلیل خواهد شد.
مهندس امیر رضا افضلی دانا با بیان این مطلب در مراسم تقدیر از مهندس سجاد مجرد قره باغ رئیس ایستگاه ارومیه اظهارداشت: ازمدیر این ایستگاه به دلیل انجام صحیح امور محوله با رعایت دقیق نکات ایمنی که باعث کاهش چشم گیر تاخیرات در آن ایستگاه بوده تقدیر و تشکر به عمل آمد.
مشاور اجرایی مدیرعامل با تاکید بر رعایت دقیق اصول و حقوق مسافران گفت: مسافران بر گردن ما حق دارند و در مشکلاتی که در هنگام بروز تاخیر در سفرها ایجاد می شود، ما را همراهی و صبورانه یاری می کنند.
وی در ادامه به طرح جدید آسمان به منظور معرفی ایستگاه های برتر و مدیران آن اشاره کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم بصورت مستمر مدیران ایستگاه های موفق را معرفی کنیم و در آینده نزدیک اعلام کنیم که تمام مدیران ایستگاه های ما توانایی رسیدن به شاخص های مورد نظر را دارند.
مهندس امیر رضا افضلی دانا افزود: مطمئن هستم که بزودی شاهد تحول و پیشرفت محسوسی در عملکرد آن ایستگاه خواهیم بود و این مراسم می تواند برای یک ایستگاه بارها تکرار شود.
وی در ادامه اظهارداشت: بر اساس شاخص های مورد تایید اعضا در مرحله اول ایستگاه هایی که با انجام وظایف محوله و ارائه خدمات بهتر نقش موثری را در تحقق اهداف شرکت ایفا می کنند، مورد سنجش قرار گرفته و ایستگاه برتر بر اساس شاخص های اعلام شده معرفی و مورد تجلیل و قدردانی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: همچنین تصمیم داریم ایستگاهای پروازی شرکت که در مدیریت تاخیرها نقش بسزایی ایفا نمایند، بر اساس شاخص های در نظر گرفته شده، شناسایی کنیم.
به گفته وی بر اساس پیشنهادی که از طرف معاونت بازرگانی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که فرودگاه ارومیه نسبت به کاهش تاخیرات و ارائه خدمات و ارتباط موثر با عواملی که در فرودگاه مستقر هستند به صورت ویژه دارد فعالیت می کند.
وی افزود: لذا لازم دانستیم آقای مهندس سجاد مجرد قره باغ ریاست ایستگاه ارومیه مورد تشویق و قدردانی قرار گیرد.
شایان ذکر است در پایان این مراسم لوح تقدیر و هدیه ویژه ای از طرف مهندس افضلی به آقای مهندس سجاد مجرد قره باغ رئیس ایستگاه ارومیه اهداشد.