کاپیتان ابوذرشیرودی بعنوان مدیرعامل هواپیمایی آسمان منصوب گردید.
کاپیتان ابوذرشیرودی بعنوان مدیرعامل هواپیمایی آسمان منصوب گردید.

کاپیتان ابوذرشیرودی بعنوان مدیرعامل هواپیمایی آسمان منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی هواپیمایی آسمان، ایشان طی سالهای گذشته در شرکت آسمان مسئولیتهای از جمله تصدی معاونت های اداری، پشتیبانی، بازرگانی و خدمات فرودگاهی و همچنین عضویت در هیئت مدیره را عهده دار بوده است.

لازم به توضیح است آقای کاپیتان شیرودی دارای حدود 22 سال فعالیت در حوزه های مختلف صنعت هوانوردی و از جوانان گام دوم انقلاب و فرزند امیر سرافراز سپاه اسلام شهید سرلشکر خلبان علی اکبر شیرودی می باشد.