پروازهای فوق العاده اربعین توسط شرکت هواپیمایی آسمان
پروازهای فوق العاده اربعین توسط شرکت هواپیمایی آسمان

 

✈پروازهای فوق العاده اربعین توسط شرکت هواپیمایی آسمان

 

معاونت بازرگانی  هواپیمایی آسمان  از برقراری پروازهای فوق العاده بمناسبت اربعین حسینی از تهران به ایلام خبر داد.
وی در توضیح برنامه ایی این پرواز ها گفت از20 الی 29 مهرماه شرکت هواپیمائی آسمان تعداد 46 پرواز برای تمام روزهای هفته بصورت 23 پرواز رفت و 23 پروازبرگشت برای رفاه حال زائرین بمناسبت اربعین حسینی برقرار نموده است.