سازمان هواپیمایی کشوری به وظیفه خود ادامه می دهد
سازمان هواپیمایی کشوری به وظیفه خود ادامه می دهد

مشروح خبر

سازمان هواپيمايي كشوري نماينده حاكميت در صنعت حمل و نقل هوايي و تابع قوانين و مقررات داخلي و بين المللي است و براساس قانون وظيفه بررسي سوانح بر عهده اين سازمان وهدف محوري آن پيشگيري از سوانح آتي است.

به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، قابل انكار نيست كه در بررسي سانحه ATR آسمان 29 بهمن 96 تمامي مراحل بررسي سانحه همكاريهاي تنگاتنگي با مراجع قضايي صورت گرفته كه كماكان ادامه دارد و نتايج بررسي هم مرحله به مرحله در اختيار مسئولان قضايي قرار گرفته است.

آنچه حائز اهميت است توجه به موقعيت صنعت و حال كه آمريكائيها اهداف چند دهه گذشته خود را تشديد و زمينگير كردن صنعت را دنبال مي كنند طرح مسائل مناقشه انگيز به مصلحت نيست و يقينا تلاش هاي متخصصين صنعت حمل و نقل هوايي را كه با نگاه به توانمنديهاي داخل توانسته صنعت را سرپا نگهدارند كم رنگ جلوه مي دهد و زمينه كاربردي شدن استعدادهاي شايسته در صنعت را دچار خدشه مي كند. لذا از اين حيث متاسفيم براي روزنامه شرق براي طرح اين مسائل.

سازمان هواپيمايي كشوري مصمم به ادامه مسئوليت خطير در انجام وظايف بوده و نه تنها آماده همكاري با مراجع ذيربط در خصوص سوانح ويا هر اتفاق ديگري است به اراده قوه قضائيه مبني بر حمايت از صنعت هوايي در جهت تقويت نيروي متخصص در راستاي مقاومت و توانمندي هاي داخلي احترام گذاشته براي رسيدن به نتايج بايسته از هيچ كوششي فرو گذار نخواهد كرد.

 

اين روابط عمومي در پاسخ مطلب منتشر شده در خصوص وضعيت مسئوليت رئيس سازمان گفت: ايشان همچون گذشته مشغول انجام وظيفه و اهداف صنعت را دنبال مي كند./ سازمان هواپیمایی کشوری