نقص فنی در پرواز شماره 626 شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر تهران – کرمانشاه
نقص فنی در پرواز شماره 626 شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر تهران – کرمانشاه

نقص فنی در پرواز شماره 626 شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر تهران – کرمانشاه

پرواز تهران- کرمانشاه به شماره 626 شرکت هواپیمایی آسمان که شب گذشته دهم خرداد ماه 1399فرودگاه مهرآباد را به مقصد کرمانشاه ترک نمود پس از برخاستن از باند فرودگاه مهرآباد و در ادامه مسیر پروازی با رویت اشکال در کارکرد بهینه موتور توسط خلبان و با تشخیص ایشان و به جهت رعایت استانداردهای ایمنی، در سلامت و ایمنی کامل به مبدا بازگشت.
که با تمهیدات شرکت هواپیمایی آسمان مسافران محترم با هواپیمای جایگزین به مقصد اعزام گردیدند.
روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان ضمن عذرخواهی از مسافران گرامی به دلیل تغییر در برنامه این پرواز؛ باطلاع میرساند رعایت اصول ایمنی و سلامتی مسافران از اولویت و خط مشی شرکت هواپیمایی آسمان می باشد. و شايان ذكر است در حال حاضر هواپيماي مذكور هم اكنون عملياتي مي باشد.
در پایان ضمن تشکر از تمام اصحاب رسانه که به اطلاع رسانی دقیق و حقیقی مانع از نگرانی های خانواده های محترم مسافرین و کادر پرواز مذکور شدند بدینوسیله از همه سازمانها و ارگانهای محترم درخواست میگردد از اعلام نظرهای غیرکارشناسی و غیر موثق خودداری نمایند.