هواپیمایی آسمان گواهینامه تشکیلات طراحی دریافت کرد
هواپیمایی آسمان گواهینامه تشکیلات طراحی دریافت کرد

هواپیمایی آسمان گواهینامه تشکیلات طراحی دریافت کرد

هواپیمایی آسمان گواهینامه تشکیلات طراحی دریافت کرد 

شرکت هواپیمایی آسمان موفق به دریافت گواهینامه تشکیلات طراحی از سازمان هواپیمایی کشوری شد. به گزارش روابط عمومی به حول قوه الهي و با تلاشهاي گسترده اي كه توسط تیم مهندسین و متخصصین طراحی شرکت هواپیمایی آسمان صورت پذيرفت ،این شرکت موفق به کسب مجوز بهره برداري از تشكيلات طراحي ( D.O.A ) از سازمان هواپيمايي كشوری گردید و توانست برگ زريني بر افتخارات شركت هواپيمايي آسمان بیافزاید.

مدیر دفتر طراحی شرکت هواپیمایی آسمان اعلام کرد: هواپیمایی آسمان موفق به دریافت گواهینامه تشکیلات طراحی از سازمان هواپیمایی کشوری شد.

مهندس حبیبی افزود: از موارد حائز اهميت در كسب اين مجوز، الزام به باز انجام كارهاي پايه اي بود، چرا كه بر اساس مقررات، امكان تمديد مجوز قبلي وجود نداشته و هر اقدامي بر اساس رويه اخذ مجوز Initial ، صورت مي گرفت و اين امر علاوه بر افزايش حجم امور ارجاعي، نيازمند اقدامات زيرساختي گسترده اي بود كه خوشبختانه به انجام رسيده و دستيابي به هدف ميسر گشت و در نتيجه موفق شديم حوزه عملكرد و توانمندي ( Scope of Work ) را به نسبت مجوز قبلي افزايش قابل توجهي داده، و به موجب مجوز جديد دفتر طراحي مجاز به تهيه طرح تعمير و تغيير براي تمامي ناوگان هواپيمايي آسمان مي باشد.