بازدید مدیرعامل و مسئولین شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا از قسمتهای مختلف شرکت هواپیمایی آسمان
بازدید مدیرعامل و مسئولین شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا از قسمتهای مختلف شرکت هواپیمایی آسمان

بازدید مدیرعامل و مسئولین شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا ازهواپیمایی آسمان

به گزارش روابط عمومی هواپیمایی آسمان، مدیرعامل و مسئولین شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا از قسمتهای مختلف هواپیمایی آسمان از جمله آشیانه های فنی و مهندسی، شاپ های فنی و مهندسی، بخش های عملیات، دیسپچ و occ بازدید داشتند.دکتر سید علیزضا عظیمی پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، ضمن حساس خواندن صنعت هوانوردی به ویژه در زمان حساس کنونی و شرایط تحریم‌های ظالمانه از تمامی کارکنان هواپیمایی آسمان تقدیر و تشکر نمودند.