شرکت هواپیمایی آسمان موفق به اخذ گواهینامه تشکیلات طراحی از سازمان هواپیمایی کشوری شد
شرکت هواپیمایی آسمان  موفق به اخذ گواهینامه تشکیلات طراحی از سازمان هواپیمایی کشوری شد

شرکت هواپیمایی آسمان موفق به اخذ گواهینامه تشکیلات طراحی از سازمان هواپیمایی کشوری شد

دریافت گواهینامه تشکیلات طراحی شرکت هواپیمایی آسمان از سازمان هواپیمایی کشوری

 

شرکت هواپیمایی آسمان موفق به دریافت گواهینامه تشکیلات طراحی از سازمان هواپیمایی کشوری گردید. به موجب این گواهینامه تشکیلات طراحی شرکت هواپیمایی آسمان مجاز به تغییر در طراحی و طراحی تعمیرات روی هواپیماهای A 340، A 320، B 737، ATR 72، FOKKER 28، FALCON 2000، FALCON 20 و DORNIER 228 می‌باشد. 

توانمندی و اختیارات اعطایی به این تشکیلات می‌تواند بسیاری از مشکلات پیش روی شرکت‌های هواپیمایی، که برخی از آن‌ها ناشی از تحریم‌های ظالمانه است، را برطرف نموده و راه را برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود در صنعت هوایی کشور هموار سازد.