برگزاری نمایشگاه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در هشت سال دفاع مقدس
برگزاری نمایشگاه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در هشت سال دفاع مقدس

برگزاری نمایشگاه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در هشت سال دفاع مقدس

 

مكان: موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

زمان: ۲ مهر الي۱۰ مهرماه ١۳۹۹

ساعات بازديد: ۸:۳۰ - ۲۱