پیام درگذشت مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان در پی درگذشت برادر بزرگوار آقای عبداله پور مدیر عامل هواپیمایی تابان