پیام درگذشت مدیر عامل شرکت هواپیمایی آسمان در پی درگذشت والده مکرمه جناب خلبان غلامرضا محمدی مدیر کل مرکز کنترل عملیات هواپیمایی آسمان