مساحت شهر

۲۴۰

Km2

جمعیت

۱٬۵۶۵٬۵۷۲

نفر

الگوی آب‌و‌هوایی

گرم و نیمه‌ خشک

ارتفاع از سطح دریا

۱۵۰۰

متر


6.0.25.0
V6.0.25.0