مناقصه عمومی خرید، نصب و راه اندازی 2 دستگاه دیزل ژنراتور

شرکت خدمات هوایی کشور آسمان در نظر دارد جهت خرید، نصب و راه اندازی 2 دستگاه دیزل ژنراتور، در محل شرکت آسمان در تهران و پایگاه این شرکت در شهر شیراز، از طریق برگزاری مرحله دوم مناقصه عمومی و از بین اشخاص حقوقی واجد شرایط...

مناقصه عمومی خرید، نصب و راه اندازی 5 دستگاه راهبند

شرکت خدمات هوایی کشور آسمان در نظر دارد جهت خرید، نصب و راه اندازی 5 دستگاه راهبند، از طریق برگزاری مرحله دوم مناقصه عمومی و از بین اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاعات...

مناقصه عمومی واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان

آگهی مناقصه شرکت خدمات هوایی کشور "آسمان" در نظر دارد جهت انجام سرویس حمل و نقل کارکنان این شرکت در تهران، کرج و حومه آن ها به محل کار (فرودگاه مهرآباد) و بالعکس، از طریق برگزاری مناقصه عمومی و از بین اشخاص حقوقی واجد...

پرواز های جدید
دوشنبه ها و جمعه ها . . .
پنجشنبه ها . . .
سه شنبه ها . . .
دوشنبه ها . . .
مقاصد پروازی آسمان
اخبار آسمان
کاپیتان ابوذرشیرودی بعنوان مدیرعامل هواپیمایی آسمان منصوب گردید.

کاپیتان ابوذرشیرودی بعنوان مدیرعامل هواپیمایی آسمان منصوب گردید. به گزارش روابط عمومی هواپیمایی آسمان، ایشان طی سالهای گذشته در شرکت آسمان مسئولیتهای از جمله تصدی معاونت های اداری، پشتیبانی، بازرگانی و خدمات فرودگاهی...