اطلاعات ضروری جهت ثبت نام آزمون پایان دوره تایپ فنی هواپیماهای A320 , B737 ,

ثبت نام آزمون پایان دوره تایپ برگزاری آزمون پایان دوره تایپ A320-B1,B2/B737-B1,B2 در روز شنبه مورخ 1400/11/23در اداره امتحانات مرکز آموزش شرکت هواپیمایی آسمان برگزار می گردد.    

پرواز های جدید
دوشنبه ها و جمعه ها . . .
پنجشنبه ها . . .
سه شنبه ها . . .
دوشنبه ها . . .
مقاصد پروازی آسمان
اخبار آسمان
نتیجه ای یافت نشد.