رویه های فروش هواپیمایی آسمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1440- ضرورت ثبت اطلاعات تماس مسافر در PNR

1434- فروش اینترنتی بلیت برای خانواده معزز شهدا و جانبازان

1423- نرخ های مصوب شبکه پروازی آسمان

1409- ممنوعیت صدور بلیت SOTI/SOTO در ایران

1401- دریافت مجوز و راه اندازی فروش اینترنتی بلیت از سازمان هواپیمایی کشوری

1400- شرایط و مقررات VOID بلیت

1398- استرداد بلیت پروازهای داخلی آسمان به دلیل تغییرات زمانی

1371- ضرورت ثبت اطلاعات کارت ملی اتباع ایرانی و گذرنامه اتباع خارجی در PNR پروازهای داخلی

1364- ثبت درخواست روادید در سایت

 

 

 

 

 

 

1181- هزینه بیمه و سوخت YQ

1117- کودک بدون همراه UM