رویه های فروش هواپیمایی آسمان

1440- ضرورت ثبت اطلاعات تماس مسافر در PNR

1439- مقررات کلاس نرخی "B" در مسیرهای داخلی

1438- مجوز صدور بلیت SOTO در مسیر استانبول

1434- فروش اینترنتی بلیت برای خانواده معزز شهدا و جانبازان

1425- مقررات کلاس نرخی "B" در مسیرهای داخلی

1423- نرخ های مصوب شبکه پروازی آسمان

1412- شرایط صدور روادید فرودگاهی کشور عمان

1409- ممنوعیت صدور بلیت SOTI/SOTO در ایران

1406- تمدید اعتبار کارت شناسایی ایثارگران

1401- دریافت مجوز و راه اندازی فروش اینترنتی بلیت از سازمان هواپیمایی کشوری

1400- شرایط و مقررات VOID بلیت

1398- استرداد بلیت پروازهای داخلی آسمان به دلیل تغییرات زمانی

1371- ضرورت ثبت اطلاعات کارت ملی اتباع ایرانی و گذرنامه اتباع خارجی در PNR پروازهای داخلی

1364- ثبت درخواست روادید در سایت

1356- SOTO Surcharge در مسیر مسقط - شیراز

1342- SOTO Surcharge در مسیر ایروان - تهران

1338- خدمات نظارت بر ایمنی مسافر در پروازها I6

1337- مقررات نرخ‌های Comfort Seat آسمان در مسیرهای داخلی

1336- مقررات کلاسهای نرخی X, R , W در مسیرهای داخلی

1186- ممنوعیت ورود هرگونه داروی کدئین دار به کشور گرجستان

1181- هزینه بیمه و سوخت YQ

1117- کودک بدون همراه UM

1042- ممنوعیت حمل داروهای روان گردان به ارمنستان