اخبار
 اولین پرواز ایرباس ۳۴۰ هواپیمایی آسمان به فرودگاه کیش

اولین پرواز ایرباس ۳۴۰ هواپیمایی آسمان به فرودگاه کیش

اولین پرواز ایرباس ۳۴۰ هواپیمایی آسمان به فرودگاه کیشاولین پرواز هواپیمای ایرباس ۳۴۰ شرکت هواپیمایی آسمان روز ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ در فرودگاه کیش به زمین نشست.این پرواز با حمایت و استقبال پرشور ریاست و کارکنان محترم ایستگاه...
 اسامی کروی پروازی نمونه هواپیمایی آسمان

اسامی کروی پروازی نمونه هواپیمایی آسمان

   اسامی کروی پروازی نمونه هواپیمایی آسمان