برگزاری جلسه شورای مدیران شرکت هواپیمایی آسمان
برگزاری جلسه شورای مدیران شرکت هواپیمایی آسمان

به گزارش روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان،
جلسه شورای مدیران که هر دو هفته یکبار به منظور هماهنگی، برنامه ریزی و بررسی مسائل مربوط به شرکت برگزار می شود، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص مسائل مختلف به ویژه ضرورت تقویت و تشکیل کمیته های تخصصی در راستای پیشبرد هر چه بهتر اهداف شرکت تبادل نظر شد.

خلبان شیرودی مدیرعامل شرکت در این جلسه در خصوص تقویت کمیته های فعال و همچنین ضرورت تشکیل کمیته های مورد نیاز مسائلی را بیان نموده و تاکید کردند:
ارتباط نزدیک مدیران با پرسنل یکی از اولویت های مهم مدیران شرکت است که می تواند حس امید را تقویت و انگیزه ها را افزایش دهد.

در انتهای جلسه نیز از خدمات آقای سید مسعود شجاعی بعنوان مدیر کل سابق حقوقی شرکت تقدیر و آقای محمدرضا نجفی به عنوان سرپرست جدید اداره کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت هواپیمایی آسمان معرفی شدند.