مدیرعامل جدید هواپیمایی آسمان منصوب شد
مدیرعامل جدید هواپیمایی آسمان منصوب شد

 

با پایان یافتن ماموریت «دکترحسین علایی» در هواپیمایی آسمان طی حکمی از سوی جمشید تقی زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری «مهندس محمد گرجی» به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید هواپیمایی آسمان منصوب شد. 
 براساس تصمیم هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان و با حکم مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری «مهندس محمد گرجی» به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید این شرکت هواپیمایی منصوب شد.